Navigatie                     

In data de 24 noiembrie 2022 orele 1000, în în sala de Consiliu a Facultății de Medicină

(al. Universității, Corp B),

 

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Evaluarea anatomo-histologicǎ şi tomodensitometricǎ

în patologia chisticǎ a organelor parenchimatoase abdominale

 

elaborată de drd. GHEORGHE ALEXANDRU THEODOR - CV

                                                                          

sub conducerea ştiinţifică a Prof. Univ. Dr.  Bordei Petru în domeniul fundamental Stiinte biomedicale, domeniul de doctorat Medicină

Comisia de doctorat

    Președinte:  Prof. Univ. Dr. Tica Vlad
  Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Bordei Petru - CV
  Membri:  Prof. Univ. Dr. Brînzaniuc Klara, UMF  "George Emil Palade" Tg. Mureș - CV
                  Conf. Univ. Dr. Cergan Romică, UMF "Carol Davila" din București - CV
                  Conf. Univ. Dr. Lupu Giorgică, UMF din București - CV

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

Rezumat RO | EN