Navigatie                     

In data de  10 decembrie 2022, ora 1200, la Sala Umberto Eco aflată în Campus Corp A, din Aleea Universității nr. 1, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Antroponimia turcească din Dobrogea”

elaborată de studentul-doctorand Mustafa (căs. Bormambet) Vildan - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. Tomescu Emilia Domnița, în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

Comisia de doctorat

Preşedinte:                       Prof.univ.dr.emerit Adina CIUGUREANU

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Emilia Domnița TOMESCU - CV

Membri:                           Prof. univ. dr. habil Silvia PITIRICIU – Universitatea din Craiova - CV

  CSI dr. habil Manuela NEVACI, Institutul de Lingvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan –  Al Rosetti” București - CV

                          Conf.univ.dr. Neriman HASSAN, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

                            

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța

şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

Rezumat RO | EN