Navigatie                     

ANUNȚ

 

In data de 16 decembrie 2022, orele 1200, în Sala CE 10 aflată în sediul Facultății de Construcții din cadrul Universității “Ovidius”din Constanța, Strada Unirii nr. 22B, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Abordări moderne pentru calculul avansat privind fundațiile portuare pe piloți la solicitări ciclice

 

elaborată de studentul-doctorand DOGARU Petrișor - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. ing. CIORTAN Romeo,în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de doctorat Inginerie civilă și instalații

 

Comisia de doctorat

 

Preşedinte:Prof.univ.dr. ing. Ichinur OMER

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. ing. Romeo CIORTAN - CV

Membri:Prof.univ.dr.ing Sanda MANEA - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - CV

        Conf.univ. dr.ing Florin ȚEPEȘ  - Universitatea „Ovidius” din Constanţa; - CV

        Conf.univ. dr.ing. Ernest Daniel OLINIC - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - CV         

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanțaşi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

REZUMAT RO | EN