Navigatie                     

ANUNȚ

 

În data de 3 februarie 2023, ora 1130, în Sala Umberto Eco aflată în sediul din Aleea Universității nr. 1,Campus corp A, etaj 2,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

 

Neo-Victorianism in Recent British and American Fiction

 

 

elaborată de studentul-doctorand  Musățea (căs. Enciu) V. Elena - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. emerit Adina Ciugureanu,

în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

 

Comisia de doctorat:

Președinte:Prof.univ.dr. habil Monica Vlad

Conducător doctorat: Prof. univ. dr. emerit Adina Ciugureanu - CV

     Membri: Prof. univ. dr. Michaela Praisler, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - CV

                Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuțitaru, Universitatea “Al. Ioan Cuza” din Iași - CV

                Prof.univ.dr. Eduard Vlad, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

REZUMAT RO | EN