Navigatie                     

ANUNȚ

 

În data de 6 februarie 2023, ora 1000, în Sala American Corner aflată în sediul din Aleea Universității nr. 1,Campus corp A, etaj 2,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

 

Mapping Spaces: (Fe)Male Activism in the Works of the Beat Generation

 

 

elaborată de studentul-doctorand Cosma G. Andreea - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. emerit Adina Ciugureanu,

în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

 

Comisia de doctorat:

Președinte:Prof.univ.dr. habil Monica Vlad

Conducător doctorat: Prof. univ. dr. emerit Adina Ciugureanu - CV

Membri: Prof. univ. dr.emerit Rodica Mihăilă, Universitatea din București - CV

                Conf.univ.dr. Teodora Oprescu, Academia de Științe Economice din București - CV

                Prof.univ.dr. Eduard Vlad, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

Rezumat RO | EN