Navigatie                     

ANUNȚ

 

În data de  4 februarie 2023, ora 1000, în Sala American Corner, aflată în sediul din Aleea Universității nr. 1,Campus corp A etaj 2,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

 

Spaces of Aporia in Toni Morrison’s and Sandra Cisneros’ Fiction

 

 

elaborată de studentul-doctorand Rădulescu M. Ioana Maria - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. emerit Adina Ciugureanu,

în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

 

Comisia de doctorat:

Președinte: Prof.univ.dr. habil Monica Vlad

Conducător doctorat: Prof. univ. dr. emerit Adina Ciugureanu - CV

Membri: Prof. univ. dr.emerit Rodica Mihăilă, Universitatea din București - CV

         Prof.univ.dr. Anca Dobrinescu, Universitatea “Petrol și Gaze” din Ploiești - CV

         Prof.univ.dr. Eduard Vlad, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

REZUMAT RO | EN