Navigatie                     

In cadrul proiectului 

CNFIS-FDI-2021-0447 – Cercetare și Inovare Biomedicală în Universitatea „Ovidius” din Constanța

în perioada 29 octombrie – 04 decembrie 2021 

vor fi organizate trei cursuri de formare, după cum urmează:

 

C1. Proiectarea experimentelor științifice (pentru doctoranzii de la domeniile Medicină, Medicină Dentară și Biologie)

Formator: Ș.l.dr. Marian Tudor
·        29 octombrie, interval orar 14-17 ;
·        30 octombrie, interval orar 10-13
·        5 noiembrie, interval orar 14-17 ;
·        6 noiembrie, interval orar 10-13

C2. Elaborarea și publicarea unei lucrări științifice

Formatori: Conf.dr. Irina Magdalena Dumitru, Prof.dr. Mihai Gîrțu
·        12 noiembrie, interval orar 14-17 ;
·        13 noiembrie, interval orar 10-13
·        19 noiembrie, interval orar 14-17 ;
·        20 noiembrie, interval orar 10-13
 C3. Elaborarea cererilor de finanțare și managementul proiectelor de cercetare

Formatori: Conf.dr. Irina Magdalena Dumitru, Prof.dr. Mihai Gîrțu

·        26 noiembrie - interval orar 14-17;
·        27 noiembrie, interval orar 10-13
·        03 decembrie - interval orar 14-17;
·        04 decembrie, interval orar 10-13

 

NB: Pentru C1, cel puțin, studenții doctoranzi sunt rugați să-și exprime opțiunea privind formatul cursului: fizic/ on-line, prezența fizică fiind posibilă doar dacă evoluția pandemică locală de la acel moment o va permite.

Destinate prioritar doctoranzilor din diferite domenii de specializare pentru a asigura schimbul de bune practici între specialiști din domeniile biomedicale, sociale, umaniste și inginerești, cursurile vor avea un pronunțat caracter aplicativ. 

Participarea la activități va fi un avantaj pentru orice CV în construcție al unui tânăr cercetător!