Navigatie                     

ANUNT

 

In data de 30 Ianuarie 2023 orele 1200, în Sala de Consiliu a Facultății de Stomatologie din str. Ilarie Voronca nr 7, Constanța, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

STUDII PRIVIND UTILIZAREA IL1-beta, OPG si TNF-alfa ÎN EVALUAREA PACIENȚILOR DUPĂ INSERAREA IMPLANTELOR DENTARE

 

elaborată de DOBRESCU MARCEL - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof. Univ. Dr.  Badea Victoriaîn domeniul fundamental Stiinte biomedicale, domeniul de doctorat Medicină dentară

Comisia de doctorat

Conducător de doctorat:  Prof. Univ. Dr. Badea Victoria 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Caraiane Aureliana 

Membri: Prof. Univ. Dr. Ionescu Ecaterina, UMF “Carol Davila”, București - CV

            Prof. Univ. Dr. Imre Marina, UMF “Carol Davila”, București - CV

            Conf. Univ. Dr. Chele Nicolae, Universitatea “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

Rezumat RO | EN