Navigatie                     

 

In data de 14 iulie 2016, orele 900, în Sala de Consiliu a Facultatii de Teologie din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Mărturii ecumenice privind ortodoxia. Dimensiunea lor misionară

 

elaborată de Irimia V. Ioan - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Nechita Vasile, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

 

Comisia de sustinere publică a tezei de doctorat: 

 

Presedinte: Prof.univ.dr. IPS Teodosie-UOC

Referenti:  Prof. univ. dr. Nechita Vasile -conducator stiintific-U.O.C. - CV

Prof. univ. dr. Buchiu Ștefan -Universitatea din București - CV

Prof. univ. dr. Petraru Gheorghe –Univ. “Al. Ioan Cuza”-Iași - CV

Prof. univ. dr. Citirigă Vasile – U.O.C - CV

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document