Navigatie                     

 

In data de luni - 18 iulie 2016, orele 1200, în Sala Amfiteatru A2 a Facultăţii de Medicină cu sediul în Aleea Universităţii nr.1, (campus, corp B),

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Valoarea tratamentului chirurgical în managementul fracturilor de pilon tibial: aspecte terapeutice moderne

 

elaborată de drd. ȘERBAN ALEXANDRU OCTAVIAN - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. Bordeianu Ion, în domeniul fundamental Științe medicale, domeniul de doctorat Medicină.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Badea Victoria

Referenți:   Prof.univ.dr. Bordeianu Ion- conducător științific - Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Prof.univ.dr. Lascăr Ioan – U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe– U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

Prof.univ. dr. Bordei Petru – Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

 

Vă invităm să participați.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document