Navigatie                     

 

In data de 14 iulie 2016, orele 800, în Sala SS ( fosta Salăa Senatului), etajul 2 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Idealul pedagogic în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur

 

elaborată de Dobrescu (Blidaru-Dobrescu)I.J. Elena-Denisa - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Anghelescu  Gheorghe, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

 

 Comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. IPS Teodosie-UOC

Referenti:   Prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu -conducator stiintific-U.O.C. - CV

Conf. univ. dr. Ioan-Mircea Ielciu–Univ. “Lucian Blaga” Sibiu - CV

Conf. univ. dr.Constantin Claudiu Cotan – U.O.C. - CV

Conf. univ. dr. Petre Comșa – Univ. “Valahia”-Târgoviște - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

 

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document