Navigatie                     

 

In data de 28 iulie 2016, orele 1700, în Sala de Consiliu a Facultatii de Teologie din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Universalitatea mântuirii și înnoirea lumii după Profetul Isaia

 

elaborată de Alexandrescu I. Georgian - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Cornițescu Emilian, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

 Comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. IPS Teodosie-UOC

Referenti:   Prof. univ. dr. Cornițescu Emilian -conducator stiintific-U.O.C. - CV

Prof. univ. dr. Chirilă Ioan –Univ. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca - CV

Prof. univ. dr. Isvoranu Alexandru – Universitatea din Craiova - CV

Conf. univ. dr. Chiriluță Bogdan –U.O.C. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document