Navigatie                     

 

In data de24 septembrie 2016, orele 1500, în Sala SS ( fosta Sală a Senatului), etajul 2 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Anglicismele ascunse ale limbii române

 

elaborată de Ionescu I. Adrian - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Bârlea Petre Gheorghe, în domeniul fundamental Stiinte umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

 

Comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Ciugureanu Adina-Carmen

Referenti:   Prof. univ. dr. Bârlea Petre Gheorghe -conducator stiintific-U.O.C. - CV

Prof. univ. dr. Gafton Alexandru-Universitatea “AL.I.Cuza” Iași. - CV

Prof. univ. dr. Găitănaru Ștefan –Universitatea din Pitești. - CV

Prof. univ. dr. Nădrag-Dan Lavinia-U.O.C. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document