Navigatie                     

 

In data de 14 octombrie 2016, orele 1030,  în Sala 04 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Urban Ecocriticism and T.S. Eliot’S The Waste Land

elaborată de Osoianu Dragoș-Petrișor - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Ciugureanu Adina-Carmen, în domeniul fundamental Stiinte Umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Eduard Vlad

Referenti:   Prof. univ. dr. Ciugureanu Adina-Carmen-conducator stiintific-U.O.C. - CV

Conf. univ. dr. Remus Bejan -Universitatea.Ovidius din Constanța. - CV

Prof. univ. dr. Michaela Praisler-Universitatea “ Dunărea de Jos”, Galați. - CV

Prof. univ. dr. Anca Dobrinescu-Universitatea “Petrol și Gaze”, Ploiești. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document