Navigatie                     

 

In data de 08 octombrie 2016, orele 1130,  în Sala “Umberto Eco”( fosta sala a senatului), etajul 2 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Derivarea delocutivă în limba română veche

                                                                        

elaborată de Constantin M. Marinusa Vasilica - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Bârlea Petre Gheorghe, în domeniul fundamental Stiinte Umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

 

comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Ciugureanu Adina-Carmen-U.O.C.

Referenti:   Prof. univ. dr. Bârlea Petre Gheorghe-conducator stiintific-U.O.C. -  CV

Prof. univ. dr. Gafton Alexandru –Universitatea “Al. I. Cuza” Iași. - CV

Prof. univ. dr. Găitănaru Ștefan-Universitatea din Pitești. - CV

Conf. univ. dr. Căprioară Cosmin-Universitatea Ovidius din Constanța. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document