Navigatie                     

 

In data de joi - 27 octombrie 2016, ora 1200, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Construcții cu sediul în Strada Unirii nr. 22B,

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Contribuții privind reducerea factorilor de risc la care sunt supuse construcțiile monument istoric amplasate în zona activă a falezei Mării Negre. Soluții pentru punerea în siguranță limitată”

elaborată de drd. SIMION A. ANCUȚA căs. GEMĂNARU - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. ing. Grămescu Ana Maria, în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Inginerie Civilă și Instalații.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Popa Constantin

Referenți:

Prof.univ.dr.ing. Grămescu Ana Maria - conducător de doctorat - CV

                   Prof.univ.dr. ing. Văcăreanu Radu– Universitatea Tehnică de Construcții București - CV

         Prof.univ.dr. ing. Bratu Polidor – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - CV

                   Prof.univ. dr. ing. Bărbuță Marinela – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”  din Iași - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document