Navigatie                     

 

In data de joi - 27 octombrie 2016, ora 1030, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Construcții cu sediul în Strada Unirii nr. 22B,

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Studii și cercetări privind influența mediului marin asupra parametrilor de comportament specifici betonului autocompactant în vederea utilizării lui la construcțiile amplasate în zona Mării Negre”

elaborată de drd. CÎINOIU G. MARIAN-NICOLAE - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. ing. Grămescu Ana Maria, în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Inginerie Civilă și Instalații.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Popa Constantin

Referenți:

Prof.univ.dr.ing. Grămescu Ana Maria - conducător de doctorat - CV

                   Prof.univ.dr. ing. Văcăreanu Radu– Universitatea Tehnică de Construcții București - CV

Prof.univ.dr. ing. Bratu Polidor – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - CV

 Prof.univ. dr. ing. Bărbuță Marinela – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”  din Iași - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document