Navigatie                     

 

In data de vineri - 25 noiembrie 2016, ora 1130, în Sala P34 a Facultăţii de Științe ale Naturii și Științe Agricole cu sediul în Aleea Universităţii nr.1, (Campus, corp B), are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

Studiul unor markeri biochimici în diabet și bolile asociate

elaborată de drd. Damache I. Georgiana căs. Gheorghiu - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. CS I Roșoiu Natalia, în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, domeniul de doctorat Biologie.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Dan Cogălniceanu – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Referenți:   Prof.univ. dr. CS I Natalia Roșoiu – conducător de doctorat - CV

Prof.univ. dr. Cojocaru Dumitru- Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași - CV

Conf.univ.dr. Stoian Gheorghe - Universitatea din București - CV

CS II Roșioru Daniela - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța - CV

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.  

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document