Navigatie                     

 

In data de 26 noiembrie 2016, orele 1100,   in Sala 116 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

RUȘII LIPOVENI DIN DOBROGEA-ISTORIE ȘI TRADIȚII SPECIFICE (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA-2011

                                                                        

elaborată de Florea (Dobrinescu) Adelina  Cerasela - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Ciorbea Valentin, în domeniul fundamental Stiinte Umaniste, domeniul de doctorat Istorie

 

comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Eduard Vlad-Universitatea Ovidius din Constanța.

Referenti:   Prof. univ. dr. Ciorbea Valentin -conducator stiintific-U.O.C. - CV - LL

Acad. prof. univ. dr. Ispas Cornelia Sabina –Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”București. - CV

C.S.I  Ciobanu Vasile- Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. - CV

Conf. univ. dr. Cojoc Mariana-U.O.C. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document