Navigatie                     

 

In data de sâmbătă- 17 decembrie 2016, orele 1130, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină cu sediul în Aleea Universităţii nr.1 – Campus-Corp B, are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Considerații morfologice, variante anatomice și teritorii de vascularizație ale arterei mezenterice superioare”

elaborată de drd. NIȘCOVEANU L. COSMIN - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. Bordei Petru, în domeniul fundamental Științe medicale, domeniul de doctorat Medicină.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Badea Victoria

Referenți: Prof.univ.dr. Bordei Petru - conducător științific - Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Prof.univ.dr. Brânzaniuc Klara – U.M.F. din Târgu Mureș - CV

Prof.univ.dr. Ispas Alexandru Teodor – U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

Conf.univ. dr. Baz Radu – Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document