Navigatie                     

 

In data de sâmbătă- 10 decembrie 2016, orele 1200, în Sala P20 a Facultăţii de Științe ale Naturii și Științe Agricole cu sediul în Aleea Universităţii nr.1 – Campus-Corp B,

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„STUDIUL PLANTELOR ADVENTIVE DIN DOBROGEA”

elaborată de drd. MEMEDEMIN I. DANIYAR - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. Cogălniceanu Dan, în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, domeniul de doctorat Biologie.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. CSI Roșoiu Natalia

Referenți: Prof.univ.dr. Cogălniceanu Dan- conducător științific – Univ. “Ovidius” din Constanța - CV

Prof.univ.dr. Anastasiu Paulina – Universitatea din București - CV

Prof.univ.dr. Gheorghe Iuliana Florentina – Universitatea Ecologică din București - CV

Conf.univ. dr. Skolka Marius – Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document