Navigatie                     

 

In data de 16 decembrie 2016, orele 1200, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină cu sediul în Aleea Universităţii nr.1 - Campus, corp B,

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

"STUDIUL UNOR PROCESE CELULARE IMPLICATE ÎN FIZIOPATOLOGIA SINDROMULUI DOWN"

elaborată de doctorand Dumitru I. Adina căs. Honcea - CV

sub coordonarea științifică a Prof. univ. dr. Ion Ileana, în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, domeniul de doctorat Medicină.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Badea Victoria

Referenți:   Prof.univ.dr. Ion Ileana- conducător de doctorat - CV

Prof.univ.dr. Bădărău Anca– U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

Prof.univ.dr. Tica Vlad Iustin – Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Conf.univ. dr. Burada Florin – U.M.F. din Craiova - CV

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.  

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document