Navigatie                     

 

In data de vineri - 27 ianuarie 2017, orele 1300, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicinăcu sediul în Aleea Universităţii nr.1 - Campus, corp B,

are loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Corelații clinice, ultrasonografice și imagistice între ateromatoza vaselor cervicale și accidentele vasculare cerebrale ischemice”

 

elaborată de doctorand Chipurici (Ionescu) A. Ana-Maria - CV

sub conducerea științifică a Prof. univ. dr. Cârciumaru Nicolae, în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, domeniul de doctorat Medicină.

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: 

Președinte: Prof.univ.dr. Rugină Sorin – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Referenți:   Prof.univ.dr. Cârciumaru Nicolae- conducător de doctorat – Univ.“Ovidius” din Constanța - CV

Prof.univ. dr. Ion Ileana – Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Prof.univ.dr. Buraga Ioan– U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

Conf.univ.dr. Panea Cristina– U.M.F. “Carol Davila” din București - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universității Ovidius și poate fi consultată.

Vă invităm să participați.      

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document