Navigatie                     

 

In data de 21 iunie 2017, orele 1300, in Sala S134 din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

OCURENȚE MITICE ȘI SIMBOLICE ÎN PROZA LUI MIRCEA ELIADE

                                                                        

elaborată de CARAMAN (GRĂNICERU) MIRELA - CV

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Dugneanu Paul, în domeniul fundamental Stiinte Umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

comisia de sustinere publică a tezei de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Mitchievici Angelo-.Universitatea Ovidius din Constanța.

Referenti:   Prof. univ. dr. Dugneanu Paul -conducator stiintific-U.O.C. - CV

Prof. univ. dr. Mihăilă Ramona– Universitatea “Dimitrie Cantemir” București. - CV

Conf. univ. dr. Berechet Lăcrămioara- U.O.C. - CV

C.P. I Lucian Chișu- Institutul „George Călinescu” București. - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

 

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document