Navigatie                     

ANUNȚ

 

În data de 19 noiembrie 2022, ora 1100, în Sala Umberto Eco aflată în sediul Universității “Ovidius” din Constanța, din Aleea Universității  nr. 1,Campus corp A,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

EXPRIMAREA INTENSITĂȚII MAXIME/MINIME ÎN ROMÂNĂ ȘI SPANIOLĂ. O ABORDARE CONTRASTIV-TIPOLOGICĂ

 

elaborată de studentul-doctorand Butiseacă Violeta Georgiana - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, în domeniul fundamental

Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

Comisia de doctorat:

Președinte:                  Prof.univ.dr. habil Marina Cap-Bun, Universitatea “Ovidius” din Constanța

Conducător doctorat: Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Membri:                       Prof.univ.dr. Ștefan Găitănaru, Universitatea din Pitești - CV

                                  CS 1 dr. Manuela Nevaci, Institutul de Lingvistică București - CV

                                  Conf.univ.dr. Cosmin Căprioară, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

REZUMAT RO | EN