Navigatie                     

 

În data de 03.08. 2015, orele 1000, în Sala de Consiliu a Facultății de Teologie din

sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A),

are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Timp și veșnicie în filosofia greacă și tehnologia Noului Testament

 

elaborată de PITSILKAS E. MICHAIL

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

Vă invităm să participati.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document